naszesercelogopoprawka3-768x203

Aleksandra Hyży – dietetyk, specjalista zdrowia publicznego

Jestem absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Dietetyka oraz Zdrowie Publiczne (specjalność zarządzanie w ochronie zdrowia) oraz doktorantką na tej samej uczelni. Odbywałam staże i praktyki na najlepszych oddziałach m.in. żywienia, pediatrii, onkologii, neurologii, kardiologii i diabetologii w Polsce. Ukończyłam kursy POLSPEN – „Żywienie do- i pozajelitowe w warunkach domowych” i „Podstawy żywienia klinicznego w onkologii”. Podczas konsultacji najważniejszy jest dla mnie pacjent, jego historia i potrzeby. Wierzę, że zdrowe żywienie jest przyjemne, smaczne i wcale nie musi dużo kosztować, co udowodnię na moich konsultacjach.

Zawodowo edukuję, zachęcam do zmiany nawyków, promuję zdrowie i obalam popularne mity, szkolę i dbam o rozwój umiejętności miękkich oraz work-life balance. Biorę udział w wielu szkoleniach i konferencjach międzynarodowych, na których byłam nagradzana za pracę naukową. Nieustannie uzupełniam i aktualizuję swoją wiedzę na szkoleniach, konferencjach i warsztatach, by zaproponować Państwu aktualne zalecenia „szyte na miarę”. Jestem także wykładowcą akademickim by dzielić się wiedzą z przyszłymi dietetykami. Prywatnie przyjemności dostarczają mi dobra kuchnia, książki i filmy z zakresu zarządzania i biznesu oraz historii Zjednoczonego Królestwa i Rodziny Królewskiej, taniec, spektakle teatralne i długie rozmowy przy domowym cieście, które uwielbiam piec.

Aleksandra Hyży, dietitian, MASc, MPH,

I am a graduate of Medical University of Warsaw, where I completed studies in Dietetics and Public Health (in Health Management) and where I am currently a PhD candidate. I did the internship in the best nutrition, paediatrics, oncology, neurology, cardiology and diabetology departments in Poland. I also completed POLSPEN courses on home enteral and parenteral nutrition and basics of clinical nutrition in oncology. The patient, their history and needs are most important for me. I believe that healthy eating is pleasant, tasty and does not need to be expensive, which I am determined to prove during the visit.

Professionally I educate, encourage to change habits, promote health and bust popular myths, teach and care for soft-skills development as well as work-life balance. I take part in many trainings and international conferences, where I have been awarded for my scientific work. I constantly supplement and update my knowledge during trainings, conferences and workshops in order to be able to suggest the most current guidelines, though always suited to you. I am also an academic teacher to share my knowledge and experience with future dietitians. In my personal time I find pleasure in cooking, fine dining, books and films about business and management, anything related to the UK and the Royal Family, dancing, theatre and long conversation over home-made cake, which I love to bake.