naszesercelogopoprawka3-768x203

 

Elektrokardiogram (EKG)

Elektrokardiogram

EKG stanowi podstawę diagnostyki chorób serca. Badanie to polega na rejestracji elektrycznej aktywności mięśnia sercowego za pomocą przymocowanych do klatki piersiowej elektrod. Zapis ekg pozwala na ocenę rodzaju rytmu serca oraz częstości jego uderzeń. Umożliwia także wykrycie bloków przewodzenia impulsów, stwierdzenie pozawałowego lub mającego inną etiologię uszkodzenia. Na podstawie ekg można także oszacować grubość mięśnia komór oraz wielkość przedsionków.

 

 

Holter RR (ciśnieniowy)

holter

Badanie to polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są w wyznaczonym trybie najczęściej co 15 minut w ciągu dnia oraz co 30 minut w nocy.
Holter ciśnieniowy służy wykryciu nadciśnienia tętniczego u osób mających sporadyczne i trudne do uchwycenia wzrosty wartości ciśnienia krwi, wykryciu tzw. „nadciśnienia białego fartucha”. Badanie jest także pomocne w ocenie skuteczności stosowanego leczenia u osób z już stwierdzonym nadciśnieniem tętniczym.

Echo serca

echo

Echo serca (USG serca, echokardiografia) jest podstawowym badaniem obrazowym wykorzystywanym w diagnostyce chorób układu krążenia. Badanie pozwala w sposób nieszkodliwy dla organizmu, za pomocą emitowanych przez głowicę fal ultradźwiękowych ocenić budowę serca i dużych naczyń. W czasie badania echo oceniana jest anatomia i funkcja zastawek, wielkość i objętość jam serca (przedsionków, komór), a także grubość i kurczliwość mięśnia sercowego warunkujących zachowanie dobrej wydolności fizycznej. Echo serca pozwala śledzić różne stany niedokrwienia mięśnia w wypadku choroby wieńcowej, a także diagnozować procesy zapalenia wsierdzia, mięśnia sercowego i osierdzia.

Badanie nie wymaga przygotowania ze strony pacjenta. Przeprowadzamy je w zgodzie ze standardami sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.